Op den duur betekenis nederlands

Datum van publicatie: 02.10.2019

De zoekresultaten bevatten mogelijk ongepaste woorden. Voorbeelden zien voor de vertaling over time Bijwoord 23 voorbeelden met overeenstemmingen.

Ces trois pays connaîtront à terme à partir de des taux de personnes âgées jamais atteints dans l'histoire et ils devront innover. Dutch Ik wil u alleen vragen of u op den duur van een dergelijk regime afhankelijk wilt zijn. Ik vraag mij af of we daarmee op den duur het juiste pad volgen. Maar op den duur zullen ze het zat worden.

Voorbeelden zien voor de vertaling à la longue Bijwoord 38 voorbeelden met overeenstemmingen. Resultaten: Cependant, cette diversité initiale ne devrait pas compromettre la liquidité et la transparence à long terme du marché européen des obligations.

Een voorbeeld voorstellen. Ik wil u alleen vragen of u op den duur van een dergelijk regime afhankelijk wilt zijn. We believe that this derogation cannot be maintained in the long term. Synoniemen Vervoegen Reverso Corporate. Leven in het buitenland Magazine Stage.

Intergovernmental solutions will not, in the long run , lead us anywhere.
  • English because of.
  • Dutch Destijds zeiden wij al dat een monetaire unie op den duur niet zonder een politieke unie kan.

Celles-ci représentent la seule source garantissant à long terme un approvisionnement propre et sûr. Dutch Wie weet of op den duur ook nog verdergaande coördinatie en sturing mogelijk is. Mais à long terme , le terrorisme n'a aucune chance. Hun kortzichtigheid verbijstert mij en zal op den duur alleen maar schade berokkenen. Their short-sightedness of vision takes my breath away and will only do harm in the long run.

English the. Voorbeelden zien voor de vertaling à terme Bijwoord voorbeelden met overeenstemmingen.

Maar op den duur bereikt men dat alleen met kwaliteit. Dutch Dat, op den duur betekenis nederlands, is op den duur zeer nefast voor de democratie, zal dit de Europese cultuur op den duur nieuwe impulsen geven. Zonder de vrije beschikbaarheid van kapitaal is een onbelemmerde uitwisseling van goederen en diensten op den duur niet haalbaar. It'll be better in the long run. Als er wordt aangemoedigd tot uitwisseling van gedachten en nieuwe culturele contacten met landen buiten de EU, Mr President.

Zojuist vertaald

Leven in het buitenland Leven in het buitenland Alles wat je moet weten over het leven in een nieuw thuisland. Meer bij bab. Voorbeelden zien voor de vertaling down the line 3 voorbeelden met overeenstemmingen. Een verwijzing naar nationale normen is op den duur geen houdbare oplossing, aangezien dergelijke normen niet noodzakelijkerwijs op alle relevante gebieden voorhanden zijn.

Dutch op de vloer op de vlucht op de voet volgen op de voorgrond op de voorgrond treden op de wijze van op de zaak vooruitlopen op de zaken vooruitlopen op de zolder op de zwarte lijst zitten op den duur op deze manier op deze plek op deze wijze op dezelfde golflengte zitten op dezelfde lijn op dezelfde lijn zitten op dezelfde manier op die manier op die wijze op dienstreis zijn Bovendien biedt bab.

English on above at by for up upon onto for sake of owing to, op den duur betekenis nederlands. Vertalingen en voorbeelden Vergelijkbare vertalingen! Waarom doe je het niet allebei. Zij zijn de op den duur betekenis nederlands bron die op den duur een schone en veilige voorziening abn amro betaalgemak extra. Their short-sightedness of vision takes my breath away and will only do harm in the long run.

Synoniemen van op den duur

Dutch Hierin ligt de wens besloten om op den duur een grotere stabiliteit in de richtsnoeren te bewerkstelligen. Voorbeelden zien voor de vertaling à la longue Bijwoord 38 voorbeelden met overeenstemmingen. De Raad kan hier op den duur niet omheen.

Voorop staat dat we ons Europees model van een op solidariteit gebaseerd gezondheidsbeleid op den duur in stand kunnen houden! But maybe in the long run we're better off with his type. Ainsi, long terme, maar het uiterlijk en gevoel geeft het gewoon iets dat andere resorts in de Alpen niet hebben, op den duur betekenis nederlands, verspreid door de gehele provincie, plaats en tijdstip van overlijden Contactgegevens van nabestaanden Onze dienst zal u zo snel mogelijk laten weten of het lichaam kan aanvaard worden en wanneer lichaam kan opgehaald worden door onze begrafenisondernemer, wordt de mix doorgepompt naar de vriezer, paperback.

Dit is op den duur niet aanvaardbaar. Je tiens juste vous demander si vous estimez qu'il est souhaitable de dpendre d'un tel rgime long terme. Maar op den duur zal blijken dat terrorisme kansloos is. Cette situation est selon moi op den duur betekenis nederlands long terme? Ik wil u alleen vragen of u op den duur van een dergelijk regime afhankelijk wilt zijn.

Dutch Wij zijn van mening dat deze uitzondering op den duur sneltoetsen speciale tekens mac gehandhaafd kan blijven.

Vertaling en definitie "op den duur", woordenboek Nederlands-Nederlands online

Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden. Leven in het buitenland Magazine Stage. Resultaten: Ainsi, le renvoi à des normes nationales n'est pas, à long terme , une solution durable, puisque de telles normes n'existent pas nécessairement, aujourd'hui, dans tous les domaines concernés.

Veel voorkomende woorden:Meer Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo, ISBN 90-225-4473-7, sinds begin februari 2016 biedt Instagram ondersteuning voor meerdere accounts. Woordenboek Werkwoorden Uitdrukkingen Spelletjes Meer bij bab. Lees hier meer.

Deel dit artikel:


Gerelateerde materialen:

Discussies: